Offsettryckeri i Stockholm


Historiskt har offset varit den dominerande trycktekniken och även idag är detta fallet, även om digitaltryck utgör en växande konkurrent. Vi på Dixa är glada att kunna erbjuda både digitaltryck och offsettryck och därmed stor flexibilitet i produktionen - beroende på vad som passar bäst för våra kunders trycksaksproduktioner.

Den litografiska principen vid offsettryck

Offsettekniken bygger på en balans mellan färg och fukt som kallas den litografiska principen. Det går ut på att man separerar tryckande och icke-tryckande ytor med hjälp av motsatsförhållandet mellan vatten och fett. De tryckande ytorna prepareras då så att de attraherar olja, medan de otryckande ytorna istället attraherar vattnet, som repellerar oljan i färgen och håller ytorna rena från tryckfärg.

Olika sorters offsettryck

Det som beskrivits ovan kallas vanligtvis våtoffset. Det finns även vattenfri offset (torroffset), där de icke-tryckande ytorna av tryckplåten istället beläggs med silikon för att stöta bort den feta tryckfärgen. Man skiljer också mellan arkoffset och rulloffset, vilket som namnen antyder helt enkelt handlar om ifall pappret matas i ark eller från en rulle. Det senare används vid stora upplagor.

Tryckprocessen steg för steg

Utifrån den digitala filen framställs en tryckplåt med hjälp av en CTP (Computer to Plate). Man framställer då en tryckplåt för varje färg. Plåten exponeras varpå den ljuskänsliga plasten som plåten är täckt med försvinner från de ytor som ska vara icke-tryckande. Kvar blir en sorts plast med egenskaper som gör att den attraherar oljan i färgen - och på så vis skiljs de tryckande ytorna från de icke-tryckande!

Tryckplåten spänns så fast vid plåtcylindern, passerar fuktverket där den täcks med vatten, varpå den fortsätter till färgverket där färgen överförs till tryckplåten. På tryckplåten attraheras då den oljebaserade tryckfärgen till de tryckande ytorna, medan de icke-tryckande ytorna stöter bort oljan i färgen. I nästa steg sätts färgen av ("offset") från plåtcylindern till gummicylindern och därefter till pappret.


>> Digitaltryck eller offsettryck för er trycksak? Detta kan hjälpa dig välja!


Har du frågor om vår offsetproduktion?
Kontakta vår offsetspecialist Anders Karlsson på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 08-562 792 94

Free Porn, Hd Porn