Trycka årsredovisning

Behöver ni hjälp med att trycka er
årsredovisning eller verksamhetsberättelse?

Trycka årsredovisningar vid Dixa tryckeri i Stockholm

Alla aktiebolag (och även en del andra bolag) är skyldiga att skicka in sin årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen ska innehålla:

  • Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse (när så krävs)
  • Bolagsstämmoprotokoll (om stämman beslutat om vinstutdelning)

Ni kan läsa mer om detta på Bolagsverkets sida:
http://www.bolagsverket.se/arsredovisningar

Vill ni ha ett stressmoment färre?
Vi har stor erfarenhet och hög flexibilitet - låt oss trycka er årsredovisning!

 


Bildexempel på årsredovisningar och verksamhetsberättelser:

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret om du har frågor om Trycka årsredovisning - Dixa tryckeri i Stockholm eller vill ha mer information.

Namn: Företag:
Telefon: Epost:
Antal exemplar:
Meddelande:
Spamskydd: Vad är åtta plus två? Skriv svaret med bokstäver, ej siffror.
Free Porn, Hd Porn