Falsning av trycksaker


Vad menas egentligen med att falsa en trycksak?

Falsning är det plana arkets vikning till avsett format. En fals syftar alltså på ett veck i ett pappersark. Vanligtvis utförs falsningen med hjälp av en falsmaskin, men för särskilt känsliga produkter kan man ibland behöva falsa för hand, med exempelvis ett så kallat falsben med rundad spets.

Vid falsning är det viktigt att tänka på papprets fiberriktning. Denna uppstår vid framställningen av pappret och påverkar sedan papprets böjlighet. Längs fiberriktningen blir pappret nämligen stelare, så när man falsar kan det lätt uppstå sprickor i pappret om man inte falsar längs med fiberriktningen. Ett sätt att undvika detta är att först biga trycksaken, det vill säga att man skapar en sorts inpressning eller veck i pappret för att underlätta den därpå följande falsningen.

Nedan kan du se några exempel på vanliga sätt att falsa en folder.

 

Free Porn, Hd Porn