Bigning av trycksaker


Vad menas egentligen med att biga?

Bigning kallar man processen då man förviker en trycksak genom att skapa en inpressning (så kallad big) i papper eller något annat material för att underlätta därpå följande vikning (på fackspråk kallad falsning). På så sätt undviker man att sprickor uppstår i pappret då vikningslinjen (den så kallade falslinjen) går tvärs över papprets fiberriktning.

Kort och gott: man får ett snyggare och mer professionellt resultat!

Free Porn, Hd Porn