Digitalt eller offset?


Det finns två huvudsakliga faktorer som brukar bli avgörande vid val av offsettryck eller digitaltryck.

Faktor 1: Storlek på upplagan?

Det finns förstås undantag, men generellt så rekommenderar vi offsettryck vid större upplagor och digitaltryck för mindre, då offset har stora startkostnader men lägre kostnad per enhet. Var brytpunkten går beror dock bland annat på formatet och vilken typ av produkt det gäller.

Faktor 2: Produktionstid?

En annan skillnad mellan digitalt och offset är den tid som krävs för produktionen. Digitaltryck har vanligen betydligt kortare leveranstider än offsettryck.

Detta beror dels på den längre uppstartstiden som krävs för plåtframställning och liknande men framförallt på att färgen vid offsettryck behöver tid för att torka - en process som ibland kräver flera dagar. Vid digitaltryck använder vi som beskrivet ovan en sorts små färgpartiklar, s k toner, istället för flytande färg. Detta gör att färgen inte går in i pappret utan endast lägger sig på ytan och därmed att arken är klara att efterbehandlas direkt från maskinen.

 

  

  

  

  

Free Porn, Hd Porn